Stucchi-Portocarrero, S. (2019) Apuntes sobre la locura en el Virreinato del PerĂº, Revista de Neuro-Psiquiatria, 82(1), p. 66. doi: 10.20453/rnp.v82i1.3485.