Tsuneshige, A. (2017) «Música occidental y el enigma de las campanas bianzhong del Marqués Yi de Zeng», Acta Herediana, 60, p. 7. doi: 10.20453/ah.v60i0.3163.