VAN DEN BROEK, F. Don Luis León Herrera. Acta Herediana, v. 48, p. 81, 6 fev. 2015.