Cerpa Moral, M. (2017). La medicina peruana en los sellos de correo. Acta Herediana, 60, 87. https://doi.org/10.20453/ah.v60i0.3174