(1)
García-Cáceres, U. La Medicina En La Obra De Cervantes. AH 2022, 65, 109-114.